ทัวร์ภูเก็ตมีดี: ท่องเที่ยวภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ราคาประหยัด ทัวร์ ท่องเที่ยว โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ภูเก็ตมีดี
ทัวร์พังงาวันเดียว
ทัวร์กระบี่วันเดียว
 อาหารและร้านอร่อยในภูเก็ต
อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี

ตั้งอยู่ ณ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ทินเดร็ดยิ่งเบอร์ฮัด ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองที่ระลึก 60 ปี ของการทำเหมืองแร่เรือขุดด้วยการสร้างอนุสรณ์สถานซึ่งปรากฏอยู่ เป็นถาวรวัตถุเกิดขึ้นที่เรือขุดลำแรกของโลกได้มาทำการขุดแร่ดีบุกในทะเลจนได้รับความสำเร็จ ก่อให้เกิดการสร้างเรือขุดมาใช้ในการทำเหมืองดีบุกขึ้นทั่วไปในแถบภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

 

ในการดำเนินการก่อสร้างอนุสรณ์ ได้ดำเนินการประกวดแบบที่สร้างขึ้น เพื่อให้ได้แบบที่มีความหมายอันเหมาะสมและสวยงาม ซึ่งอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการออกแบบเป็นเงิน 3,000 บาท โดยแบบของนายชวลิต หัศพงษ์ ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นแบบที่มีศิลปะพร้อมมูล ผู้ออกแบบได้นำเอารูปกะพ้อตักดินของเรือขุดและเปลือกหอยมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ทำให้มีความหมายลึกซึ้ง ถูกต้องตามหลักวิชาและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ บริษัทจึงเริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2512 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2512 ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 150,120 บาท

ในการก่อสร้างครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากคณะกรรมการจังหวัดให้สถานที่ซึ่งเรือขุดแร่ลำแรกได้ดำเนินการขุดเมื่อ พ.ศ. 2450 เป็นที่ก่อสร้าง ตลอดจนได้รับความเอื้อเฟื้อ จากบริษัทอ่าวขามติน จำกัด บริษัทซะเทินคินตาคอนโซลิเดเต็ดลิมิเต็ด บริษัทกำมุนติงอินเดร็ดยิ่งลิมิเต็ด บริษัทไทยแลนด์สเมลติ้งแอนด์ ริไฟรนิ่ง จำกัด โรงกลึงกี่ฮวด และปัจจุบันนี้บริเวณดังกล่าวทางเทศบาลเมืองจังหัดภูเก็ต ได้ดัดแปลงเป็นสวนสาธารณะจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวภูเก็ต


ที่ตั้งและการเดินทาง

เมื่อเข้ามาถึงในตัวเมืองภูเก็ต ขับรถตรงมาเรื่อยๆ ตามถนนภูเก็ต ถนนสายนี้จะนำไปสู่ปลายแหลมสะพานหิน

ง่ายกว่านั้นคือการถามทางเอา ถ้าใครไม่รู้จักทางไปสะพานหิน ท่านนั้นก็เป็นนักท่องเที่ยวเช่นท่าน


ดู สะพานหิน ภูเก็ต ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ทัวร์ภูเก็ตมีดีดอทคอม

ที่อยู่ : 32/88 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร / แฟกซ์ : 076 355 040 มือถือ : 083 691 7386

อีเมล :phuketmeedee@hotmail.com เว็บไซต์ : www.phuketmeedee.com

ใบอนุญาตประกอบธรุกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 32/00355

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค เลขที่ 8351552001464

ทัวร์ภูเก็ตมีดี: ท่องเที่ยวภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด ท่องเที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด ทัวร์ภูเก็ตราคาประหยัด