พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ตตั้งอยู่ที่ 158 หมู่ 2 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ทัวร์ภูเก็ตมีดี
ทัวร์พังงาวันเดียว
ทัวร์กระบี่วันเดียว
 อาหารและร้านอร่อยในภูเก็ต
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ 158 หมู่ 2 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จากจดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้รัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงกลุ่มอาคารทางราชการและสำนักงานไปรษณีย์โทรเลข ความว่า

... ที่นี้เดิมเป็นที่อยู่ของพระอนุรักษ์ (นุด) ซึ่งออกมาเป็นข้าหลวงกำกับราชการเมืองภูเก็ต เรือนเป็นตึกสามชั้นอยู่ข้างจะกว้างขวาง มีเนศาลายาวๆชั้นเดียวอีกหลังหนึ่ง ออฟฟิศราชโลหกิจไปตั้งอยู่ ณ ตึกเล็กที่อยู่เดิมของบุตรพระยาวิชิตสงคราม ที่ทำการของรัฐบาลแยกย้ายกระจัดกระจายอยู่เป็นหลายหลังด้วยกัน แต่อยู่ในร่วมกำแพงอันเดียวกันทั้งสิ้น เรือนจำก็อยู่ติดกับที่นี่แต่มีกำแพงกั้นต่างหาก เรือนที่ขังนักโทษเป็นตึกใหญ่โถงไม่มีหน้าต่าง มีแต่ช่องลูกฟักอยู่รอมรอด เข้าใจว่าเดิมคงใช้เป็นคลังเก็บสิ่งของพระยาวิชิตสงคราม ที่ทำการของรัฐบาลนี้ได้ทราบว่ามีผู้ขอทำการขุดดีบุก เจ้ารัษฎากำลังคิดจะย้ายศาลารัฐบาลและสถานที่ต่างๆ ไปตั้งที่อื่น แต่ดูเหมือนจะทำสัญญายังไม่ตกลงกัน...
ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาว ด้านหน้าเป็นบันไดทางขึ้น ๕ ขั้น เสาเป็นสี่เหลี่ยมเซาะร่องห่างๆ ราวลูกกรงปูนเรียบยาว มีหน้าต่างแบบเปิดบานคู่ เหนือบานเปิดเป็นช่องแสงไม้ตารางสี่เหลี่ยมกระจกใส มีหลังคาทรงปั้นหยา
ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๗ ง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพื้นที่โบราณสถาน ๑ ไร่ ๙๗ ตารางวา


ทำให้ทราบว่า พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ตอาคารแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2473 แต่เดิมเคยเป็นเรือนที่พักอาศัยของพระอนุรักษ์โยธา (นุด) ข้าหลวงรักษาราชการหัวเมืองฝ่ายตะวันตก


ต่อมาในปีพ.ศ.2537 ได้มีการปรับปรุงอาคารไปรษณีย์ภูเก็ต จัดสร้างให้เป็นพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ตขึ้น เพื่อเป็นที่รวบรวมความรู้เรื่องแสตมป์และการสื่อสารต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547


ภายในส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงตราไปรษณีย์ยากร หรือดวงตราไปรษณียากรชุดต่างๆ ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการสื่อสารของไทยสมัยก่อน ตั้งแต่ครั้งยังเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข อาทิ เครื่องชั่งไปรษณียภัณฑ์แบบตัวเลขรุ่นแรก เครื่องประทับตราไปรษณียากร เครื่องรับส่งสัญญาณโทรสาร ฯลฯ


ห้องด้านหลังภายในพิพิธภัณฑ์ยังจัดเป็นห้องสมุดที่รวบรวมความรู้และเรื่องราวต่างๆ ประวัติความเป็นมาของแสตมป์ทั้งของโลกและของประเทศไทย และความเป็นมาของไปรษณีย์ไทย ฯลฯ หากมาเยี่ยมชมแล้วสนใจจะซื้อของที่ระลึกจากไปรษณีย์ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยก็ตามแต่อัธยาศัย

 

แผนที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโรงแรมถาวร


ดู พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 ทัวร์ภูเก็ตมีดีดอทคอม

ที่อยู่ : 32/88 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร / แฟกซ์ : 076 355 040 มือถือ : 083 691 7386

อีเมล :phuketmeedee@hotmail.com เว็บไซต์ : www.phuketmeedee.com

ใบอนุญาตประกอบธรุกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 32/00355

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค เลขที่ 8351552001464

ทัวร์ภูเก็ตมีดี: ท่องเที่ยวภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด ท่องเที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด ทัวร์ภูเก็ตราคาประหยัด