พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ตั้งอยู่ที่ 28 หมู่ 2 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ทัวร์ภูเก็ตมีดี
ทัวร์พังงาวันเดียว
ทัวร์กระบี่วันเดียว
 อาหารและร้านอร่อยในภูเก็ต
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ตั้งอยู่ที่ 28 หมู่ 2 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เดิมที่นี่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตัวอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑแสดงเรื่องราวของชาวจีน เช่น ประเพณี อาชีพแลภูมิปัญญาและประวัติของปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญของเมืองภูเก็ตตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 ซึ่งชาวจีน "ฮกเกี้ยน" บรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรกที่อพยพมาอยู่ที่ ภูเก็ต ได้ร่วมกันตั้งขึ้น

ลักษณะของอาคารหลังนี้ เป็นอาคาร 2 ชั้น เมื่อเข้าไปด้านในเป็นห้องโถงกว้างใหญ่ มีห้องทั้งปีกซ้ายและขวา มีบันไดเดินขึ้นชั้นบน ซึ่งมีระเบียงล้อมรอบพื้นที่ว่างที่สามารถมองลงมาชั้นล่าง ในอดีตด้านบนยังใช้เป็นห้องเรียนภาษาจีน ส่วนด้านล่างมักใช้จัดนิทรรศการต่างๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะด้านศิลปะและวัฒนธรรม บนหน้าจั่วอาคารเรียนมีรูปปูนปั้นเป็นรูปค้างคาวแดงซึ่งสื่อความหมายถึงการรู้หนังสือคือโชคอันยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงการให้การศึกษาแก่ลูกหลานชาวภูเก็ต ไม่เฉพาะการเล่าเรียนเพื่อให้อ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่หัวใจสำคัญของการศึกษาอยู่ที่การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาในการดำเนินชีวิต

หลังจากนั้นกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ "ภูเก็ตไทยหัว"ในปี 2553 ภายในอาคารจัดแสดงสิ่งของ หนังสือ ภาพถ่ายและเรื่องราวต่าง ๆ ของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวแล้ว ยังจัดเป็นห้องนิทรรศการภาพแสดงความเป็นมาของชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ภูเก็ต บุคคลสำคัญของภูเก็ต ชุดแต่งกายประจำถิ่น อาหารพื้นเมือง เทศกาลงานประเพณี อาคารแบบชิโนโปรตุกีส และภาพถ่ายเก่าแก่ที่แสดงความเป็นมาด้านเศรษฐกิจของภูเก็ตตั้งแต่ยุคเหมืองแร่ และการท่องเที่ยวภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงรูปแบบนิทรรศการทั้งหมด 14 ห้อง ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตชาวจีนภูเก็ตตั้งแต่แดนดินถิ่นกำเนิดการเดินทางมา การก่อร่างสร้างตัว ความสัมพันธ์ภูเก็ตจีน แบบอย่างของผู้ประสบความสำเร็จ ประวัติโรงเรียน ครูใหญ่คนสำคัญ อาชีพภูมิปัญญา ประเพณีพิธีกรรม ตึกเก่าชิโน-โปรตุกีส การแต่งกาย และอาหารชาวบาบ๋าภูเก็ต รวมทั้งวีดีทัศน์และภาพยนตร์อีก 14 เรื่อง


ห้องที่ 1 จากแดนพญามังกร (Chinese migration) แสดงเส้นการเดินทางของชาวจีนที่มายังภูเก็ตในแต่ละยุค ถิ่นกำเนิดในแผ่นดินจีน มาทำอะไร พำนักอาศัยที่ไหนในภูเก็ต เป็นการปูพื้นเพื่อการชมนิทรรศการต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ห้องที่ 2 สายธารสัมพันธ์ (Alliance’s stream) แสดงถึงการรวบรวมกลุ่มช่วยเหลือกันชาวจีนโพ้นทะเล มีพัฒนาการจนเกิดองค์กรต่างๆ ขึ้นในภูเก็ตตราบจนปัจจุบัน
ห้องที่ 3 สัมพันธ์ภูเก็ตจีน (Phuket - China relation) แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของชาวภูเก็ตกับจีนที่มีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ห้องที่ 4 น้ำใจพี่น้อง (Patronage) แสดงประวัติผู้อุปถัมภ์หลักของโรงเรียนจีนในภูเก็ตในอดีต ซึ่งเป็นกลุ่มคหบดีที่มองการณ์ไกล มีจิตใจสาธารณะ ได้ร่วมกันกับชาวบ้านร้านค้าสร้างการศึกษาแก่ลูกหลานชาวจีน เพื่อให้เป็นแบบอย่างแกอนุชน
ห้องที่ 5 ล๊อกเซี่ยนก๊ก (Lok Xian Kok) แสดงถึงประวัติและผลงานของมูลนิธิล๊อกเซี่ยนก๊กจากอดีตถึงปัจจุบัน
ห้องที่ 6 ดูอดีต (Looking back) แสดงประวัติของอาคารและโรงเรียนแห่งนี้ พร้อมทั้งคติการสร้างบ้านเรือนของชาวจีน เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม และร่องรอยทางโบราณคดี
ห้องที่ 7 วิถี (The Chinese of Phuket) ห้องนี้เป็นห้องหลักที่มีการจัดแสดงอย่างหลากหลายซึ่งวิถีชีวิตของชาวจีนภูเก็ต ผ่านอาชีพ ความเป็นอยู่ วรรณกรรม และภูมิปัญญาของชาวภูเก็ตในอดีต
ห้องที่ 8 หนึ่งยุคสมัย (Tin mining) แสดงถึงความสำคัญของการทำเหมืองแร่และคนจีนที่มีต่อพัฒนาการของเมืองภูเก็ต พร้อมกับเกร็ดความรู้เรื่องการทำเหมืองแร่ในภูเก็ต
ห้องที่ 9 สีสันพันกาย (Attire) แสดงแบบ ลักษณะ และที่มาของการแต่งกายและเครื่องประดับชาวบาบ๋าภูเก็ต
ห้องที่ 10 ครูสุ่นปิ่น (Master Supin) แสดงชีวประวัติ คุณูปการ และการอุทิศตนของครูใหญ่ผู้เป็นปูชนียบุคคลคนหนึ่งของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
ห้องที่ 11 โรงเรียนจีน (The Chinese school) มีการจัดวางโต๊ะเก้าอี้ครูนักเรียนเก่า เพื่อฟื้นบรรยากาศห้องเรียน ณ ห้องนี้
ห้องที่ 12 คนจีนสร้างเมือง (Old building) แสดงถึงความสวยงามและลักษณะเฉพาะของอาคารเก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองภูเก็ต
ห้องที่ 13 สืบทอด (Precious heritage) แสดงเรื่องราวประเพณีพิธีกรรมของชาวจีนภูเก็ต เพื่อความรู้และการสืบทอดของท้องถิ่น
ห้องที่ 14 วัฒนธรรมการกิน (Local cuisine) นำเสนอเรื่องราวของอาหารคาวและหวานของท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ตั้งอยู่ 28 ถ.กระบี่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อัตราค่าธรรมเนียมเข้าชมี่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว นักท่องเที่ยวชาวไทย 50 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท อนุญาตถ่ายภาพได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ,I-Pad,และกล้องถ่ายภาพ

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร. (076)211224
อีเมล์: phuketthaihuamuseum@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/ThaihuaMuseum

 

แผนที่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว


ดู ี่พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 ทัวร์ภูเก็ตมีดีดอทคอม

ที่อยู่ : 32/88 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร / แฟกซ์ : 076 355 040 มือถือ : 083 691 7386

อีเมล :phuketmeedee@hotmail.com เว็บไซต์ : www.phuketmeedee.com

ใบอนุญาตประกอบธรุกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 32/00355

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค เลขที่ 8351552001464

ทัวร์ภูเก็ตมีดี: ท่องเที่ยวภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด ท่องเที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด ทัวร์ภูเก็ตราคาประหยัด