วัดเทพกระษัตรี วัดแห่งแรกของภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ตมีดี
ทัวร์พังงาวันเดียว
ทัวร์กระบี่วันเดียว
 อาหารและร้านอร่อยในภูเก็ต
วัดเทพกระษัตรี

วัดเทพกระษัตรี

วัดเทพกระษัตรี

เมื่อ พ.ศ. 2328 ซึ่งตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งราชจักรีวงศ์ ประเทศไทยยังติดพันทำศึกสงครามกับพม่าอยู่ กองทัพพม่ายกมาตีไทย รวมทั้งหัวเมืองต่างๆ ทางใต้ด้วย ทำให้เกิดวีรกรรมของสองวีรสตรีขึ้นคือ ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร ซึ่งประวัติของท่าน ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างวัดเทพกระษัตรี ดังจะกล่าวต่อไปนี้

 

ท่านทั้งสอง คือ คุณหญิงจันและคุณหญิงมุก สองพี่น้อง อาศัยอยู่ ณ บ้านดอน อันเป็นบ้านเกิดของท่าน (เหตุที่เรียกว่าบ้านดอนเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้มีลักษณะคล้ายเกาะ เพราะมีน้ำล้อมรอบและเป็นที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึง) ในขณะนั้นพระยาถลางได้ถึงแก่กรรมลง ทางเมืองหลวง ได้แต่งตั้งข้าหลวงให้ลงมาตรวจสอบเงินภาษีของเมืองถลาง ปรากฏว่าเงินขาดหายเป็นจำนวนมาก คุณหญิงจันจึงถูกข้าหลวงจับตัวไป พอดีขณะนั้นทัพพม่าได้ยกทัพมาตั้งค่ายอยู่ ณ เมืองตะกั่วทุ่ง ที่ตำบลโคกกลอย ข้าหลวงได้ตั้งค่ายต่อสู้ พม่าที่บ้านท่าฉัตรไชย ได้ควบคุมตัวคุณหญิงจันไปด้วย ในไม่ช้าการรบครั้งใหญ่ก็อุบัติขึ้น ปรากฏว่าแม่ทัพไทย (ข้าหลวง) เสียชีวิตในที่รบ คุณหญิงจันจึงเป็นอิสระและหลบหนีพม่า มาอยู่ที่บ้านเดิม คือ บ้านดอน ได้รวบรวมชายฉกรรจ์ตลอด จนผู้หญิงตั้งค่ายต่อสู้ที่บ้านค่าย ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของท่าน ประมาณสองกิโลเมตร

 

การรบครั้งนี้ปรากฏว่า ท่านสามารถรักษาเมืองถลางไว้ได้ สามารถขับไล่พวกพม่าแตกกระจายไป ข่าวที่ท่านมีชัยชนะ ต่อพม่าได้ทราบถึง "กรมพระราชวังบวร” จึงยกกองทัพมาปราบพวกพม่าทางหัวเมืองฝ่ายใต้ ได้ตั้งทัพอยู่ ณ เมืองนครศรีธรรมราช กรมพระราชวังบวรได้มีใบบอกไปยังเมืองหลวงเกี่ยวกับวีรกรรม ของคุณหญิงจันและคุณหญิงมุก จึงได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้คุณหญิงจัน เป็นท้าวเทพกระษัตรี และคุณหญิงมุกเป็นท้าวศรีสุนทร

 

ส่วนบ้านเดิม (บ้านดอน) ของท้าวเทพกระษัตรี ก็ถูกพวกพม่าราวีเช่นเดียวกัน ขณะนั้นที่บ้านดอนมีสำนักสงฆ์อยู่แห่งหนึ่งมี พระฝา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อฝา (ปัจจุบันได้เรียนเพี้ยนกันมาเป็น “หลวงพ่อเจ้าฟ้า”) หลวงพ่อฝาเป็นคนต่างจังหวัด ถือสำนักสงฆ์ที่แห่งนี้จำพรรษาอยู่ หลวงพ่อฝาเป็นที่เคารพ นับถือของชาวบ้านดอนตลอดจนหมู่บ้านอื่นๆ กิตติศัพท์เป็นที่กล่าวขานในด้านเวทมนต์คาถาและอยู่ยงคงกระพันมาก พวกพม่าจะบุกจู่โจมเพื่อเอาบ้านท้าวเทพกระษัตรีเป็นที่รวมพลและตั้งค่าย แต่เส้นทางที่พม่าจะบุกจู่โจมบ้านท้าวเทพกระษัตรีนั้นจะต้องผ่าน สำนักสงฆ์ของหลวงพ่อฝาก่อน

 

ดังนั้นจะต้องมีการสู้กันระหว่างหลวงพ่อฝาซึ่งเป็นผู้นำชาวบ้าน กับพวกพม่า หัวหน้าพม่าจึงได้มีการตกลงท้าทายกับหลวงพ่อฝา ว่าถ้าการต่อสู้ระหว่างหัวหน้าพม่ากับหลวงพ่อฝาที่จะเกิดขึ้นหากพม่าเป็น ฝ่ายแพ้จะไม่ทำอันตรายต่อสำนักสงฆ์ของท่านตลอดชาวบ้านด้วย แต่ถ้าพม่าเป็นฝ่ายชนะก็จะต้องยอมให้พม่าไปตั้งค่ายในบ้านท้าว เทพกระษัตรีได้ เมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมการจัดการต่อสู้กัน ก่อนจะทำการต่อสู้กันหัวหน้าพม่าได้สืบทราบมาว่า หลวงพ่อฝาเป็นผู้มีเวทมนต์คาถาอยู่ยงคงกระพัน ดังนั้นหัวหน้าพม่าจึงคิดจะแก้เคล็ดเพื่อที่จะเอาชนะหลวงพ่อฝาให้ได้ เมื่อถึงวันที่จะทำการต่อสู้กัน หัวหน้าพม่าได้เอาข้าวไปกำมือหนึ่งถามหลวงพ่อว่า "นี่คืออะไร” หลวงพ่อฝาตอบโดยไม่เฉลียวใจว่า “ข้าว(เข้า)” ทันใดนั้นหัวหน้าพม่าก็ชักดาบพันหลวงพ่อฝาขาดสะพายแล่ง หลวงพ่อฝาได้เอามือรับร่างของท่านไว้ก่อนจะหล่นถึงพื้นมาต่อเ ข้ากับรอยเดิมแล้วใช้มือรูปตามรอยแผล ร่างของท่านก็ต่อได้เหมือนเดิม

 

เมื่อพม่าเห็นเช่นนั้นก็ตกใจยอมแพ้ถอยทัพกลับ ไม่ทำอันตราย ตามที่สัญญาไว้ครั้นเรื่องอภินิหารของหลวงพ่อฝาแพร่สะพัดออกไปปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชมยินดี เคารพนับถือของชาวถลาง ทั่วไปเป็นอย่างมาก

 

หลังจากท้าวเทพกระษัตรีกวาดล้างศัตรูอันเป็นเสี้ยนหนาม ของเมืองถลางหมดสิ้นแล้วเกิดศรัทธาที่จะสร้างวัดเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะ ที่ท่านมีต่อพม่าซึ่งเป็นประเพณีในสมัยโบราณ จึงปรึกษากับกรรมการเมืองถลาง ได้ประชุมลงมติให้สร้างวัด ณ สำนักหลวงพ่อฝา ที่ท่านร่วมมือกวาดล้างศัตรูของเมืองถลาง ให้ชื่อวัดนี้ว่า วัดดอน ให้หลวงพ่อฝาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นรูปแรกหลังจากท่านมรณะภาพแล้ว บรรดาสานุศิษย์ทั้งหลาย ได้ปั้นรูปของท่านไว้เป็นอนุสรณ์ ซึ่งยังคงมีอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ ต่อมาคณะกรรมการจังหวัดสนใจสืบหาประวัติวัดนี้ว่าใครเป็นผู้สร้าง สร้างเพื่ออะไร มีความเป็นมาอย่างไร เมื่อสืบประวัติแล้ว จึงประชุมกรรมการจังหวัดลงมติให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ เป็นวัดเทพกระษัตรี ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท้าวเทพกระษัตรีผู้สร้างวัดนี้ วัดนี้อยู่ห่างจากบ้านเดิมของท้าวเทพกระษัตรีประมาณ 15 เส้นเป็นและเป็นวัดแรกที่สร้างขึ้นในจังหวัดภูเก็ต

 

แผนที่วัดเทพกระษัตรีทัวร์ภูเก็ตมีดีดอทคอม

ที่อยู่ : 32/88 ถ.พูนผล ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร / แฟกซ์ : 076 355 040 มือถือ : 083 691 7386

อีเมล :phuketmeedee@hotmail.com เว็บไซต์ : www.phuketmeedee.com

ใบอนุญาตประกอบธรุกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 32/00355

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิค เลขที่ 8351552001464

ทัวร์ภูเก็ตมีดี: ท่องเที่ยวภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด ท่องเที่ยวภูเก็ตราคาประหยัด ทัวร์ภูเก็ตราคาประหยัด